Strømmen IF og Strømmen IF Fotballgruppa avholder årsmøte torsdag 2. mars kl 19:11

Det årlige møtet vil finne sted på Klubbhuset, Strømmen Stadion, Strømsveien 16B, 1467 Strømmen, torsdag 2. mars kl 19:11
Saker og forslag til behandling må være mottatt senest 25. februar. Forslag sendes til info@strommen-if.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.strommen-if.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, eller fylle 15 år i løpet av 2023 og vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten.
Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8